Mapping Demo van de Toyoda Model AA

In deze video wordt door zogenaamde 3D mapping technologie de Toyoda AA in de schijnwerpers gezet.