ANBI Stichtingen

Het Louwman Museum ontvangt schenkingen in geld en in natura van individuen, bedrijven en instellingen. Twee ANBI-stichtingen die een belangrijke rol spelen in het behoud van onze unieke historische en culturele collecties zijn de Stichting het Nationaal Automobielmuseum en de Stichting Louwman Historic Telescopes.

Wilt u meer te weten komen over de stichtingen achter het Louwman Museum? Beide stichtingen stellen zich graag aan u voor.­ ­

– Stichting Het Nationaal Automobielmuseum

– Stichting Louwman Historic Telescopes

Schenken en uitlenen

Wilt u zelf een schenking doen of een voorwerp in bruikleen geven, neem dan gerust contact met ons op.